Kosten

Wat zijn de kosten?

De tarieven voor beschermingsbewind zijn wettelijk bepaald. Deze kunt u terugvinden in de onderstaande link. De bewindvoerder mag deze tarieven niet zelf bepalen. Voor werkzaamheden die niet tot de normale taken behoren van de bewindvoerder zal hiervoor toestemming aan de rechtbank gevraagd moeten worden.

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-63203.html